• HURTIG LEVERING HURTIG LEVERING
  • KÆMPE UDVALG KÆMPE UDVALG
  • 20 ÅRS ERFARING 20 ÅRS ERFARING
  • FINANSIERING MULIGT FINANSIERING MULIGT
  • SIKKER BETALING SIKKER BETALING

BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

Ingen personlig information registrerad på SPAcenteret.dk är när som helst överförd, såld eller tillgänglig för tredje part. All information lagras på ett säkert sätt och är endast tillgängligt för betrodd personal på SPA.

I samband med någon. elektronisk betalning används en säker krypterad metod via webshopsystemet. En godkänd leverantör med godkännande från E-märket har godkänts.

Butiksystemet använder så kallade cookies för att kontrollera innehållet i kundvagnen. En cookie är bara namnet på en fil som lagras på din egen dator. Det är också möjligt att be systemet att lagra sin egen adressinformation för nästa besök. Om du vill ta bort denna information vid ett senare tillfälle kan detta göras via webbläsarinställningarna. I Internet Explorer görs detta till exempel via menyn "Funktioner" och menyalternativet "Internetinställningar".

Under ett köp ber vi vårt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information används endast för att behandla ordern. Informationen överförs och lagras elektroniskt i okrypterad form och lagras i 5 år. Det faktiska "kontraktet" (inköpsavtalet) lagras inte på SPA så att du senare kan logga in och se / ändra statusen.

Dessutom registrerar vi IP-adressen från vilken som helst. inköp görs. Informationen brukar inte användas, men kan användas i en möjlig. polisutredningen. Alla falska order rapporteras till polisen!

Du kan också få din e-postadress på en e-postlista på SPA-centret, så att du kan få nyheter och annan information från SPA-centrumet på ett löpande sätt. Denna tjänst kan registreras och uteslutas när som helst som du önskar.

Jfr Personuppgiftslagen vi informerar på begäran av registrerad information och på grundval av någon. Vi disponerar invändningar i den önskade omfattningen.

Meddelande om insamling av personuppgifter
INFORMATION OM SPACED APS BEHANDLING AV KUNDENS PERSONLIG INFORMATION


Datakontrollern för att behandla din personliga information
Spacenteret ApS är datakontrollant för behandling av den information vi har fått eller erhållit om våra kunder.

Spacenteret ApS
Danmark

Skovhavevej 18

Agtrup

6091 Bjert
CVR nr: 28 70 76 49
Telefon: +45 76 30 15 85
e-post: mark@spacenteret.dk

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Inställningsavtal
Leverans av varor och tjänster
Pågående tjänst i t.ex. chattforum

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter följer från:

Artikel 6.3 i databeskrivningsförordningen 1 b, att behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som vår kund (den registrerade) är part i eller för att genomföra åtgärder som vidtas på begäran av den registrerade före
ingående av kontrakt
Artikel 6.3 i databeskrivningsförordningen 1, led f, att Behandling är nödvändig för att vi ska kunna utöva vårt legitima intresse för att hantera din förfrågan på lämpligt sätt. Om grunden för behandlingen är berättigad i detta har vi ansett att vi har ett berättigat intresse av att behandla din personliga information så att vi kan svara på dina frågor på bästa möjliga sätt och att detta intresse väger tyngre än nackdelen för dig när du kontaktar oss och frågar om den här tjänsten.
Vi behandlar följande kategorier av registranter:

kunder
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
Kunden ansvarar för att informationen som lämnas är korrekt och relevant.

Personliga informationskategorier:

Allmänna personuppgifter, artikel 6
Bland annat namn, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter etc.
Vilken typ av produkt eller tjänst du köper och när och eventuell information om utlämning. Om objektet ska skickas till dig registrerar vi också leveransadressen.


Vi vidarebefordrar eller överför personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Endast personuppgifter lämnas till relevanta partners.

leverantörer
Frakt- och speditionsföretag
Offentliga myndigheter

Den personliga informationen har erhållits från dig som kund.

Vi behåller personuppgifterna så länge som detta är nödvändigt i samband med uppfyllandet av syftet med vilka de samlades in. Den personliga informationen kommer då att raderas.

Dina rättigheter
Enligt artikel 15-18 och 20-21 i dataskyddsförordningen har kunden ett antal rättigheter i samband med vår behandling av informationen.

Rätt att få tillgång till informationen.
Rätt att rätta till informationen.
Rätt att radera informationen.
Rätt att begränsa behandlingen av informationen.
Rätt till invändning mot behandling av personuppgifter.
Rätt att få personlig information.
Om samtycke har lämnats till behandling av personuppgifter kan kunden när som helst återkalla samtycket. De aktuella personuppgifterna behandlas inte längre av oss,